Strona główna
    strona główna » GRUPA MEDIPHARMA » Ważne LinkiNAJBLIŻSZE WARSZTATY
I KONFERENCJE

22 887 36 60
OFFICE@MEDIPHARMA.PL


 Ważne Linki

MINISTERSTWO ZDROWIA
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
tel.: (0-22) 634 96 00
e-mail:
kancelaria@mz.gov.pl
strona internetowa:
www.mz.gov.pl

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA - centrala
ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa
tel. (0-22) 572 60 00
faks (0-22) 572 63 33
strona internetowa:
www.nfz.gov.pl

POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE
ul. Długa 16
00-238 Warszawa
tel.: (0-22) 831-15-42
fax: (0-22) 831-79-63
strona internetowa:
www.ptfarm.pl

NACZELNA IZBA APTEKARSKA
ul. Długa 16
00-238 Warszawa
tel.: (0-22) 635-16-42
tel.: (0-22) 635-92-85
fax: (0-22) 887-50-32
e-mail:
nia@nia.org.pl
strona internetowa:
www.bip.nia.org.pl

NACZELNA IZBA LEKARSKA
ul. Sobieskiego 110
00-764 Warszawa
tel.: (0-22) 851 51 15
fax: (0-22) 851 71 36
e-mail:
sekretariat@hipokrates.org
strona internetowa:
www.nil.org.pl

STOWARZYSZENIE MAGISTRÓW i TECHNIKÓW FARMACJI RP
ul. Dereniowa 52/54
00-766 Warszawa
tel.: (0-22) 643-39-81 (Apteka)

IZBA GOSPODARCZA FARMACJA POLSKA
ul. Czarnieckiego 57
01-541 Warszawa
tel.: (0-22) 839-99-10
fax: (022) 839-77-37
e-mail:
info@farmacja-polska.org.pl

POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO
ul. Wiśniowa 40b/16
02-520 Warszawa
tel.: (0-22) 542-40-80
fax: (022) 542-40-79
e-mail:
biuro@pzppf.com.pl
strona internetowa:
www.pzppf.com.pl

IZBA GOSPODARCZA "APTEKA POLSKA"
ul. Młyńska 21/23
40-098 Katowice
tel.: (0-32) 201-64-64
fax: (032) 201-64-65
e-mail:
biuro@farmacja.pl
strona internetowa:
www.igap.pl

INSTYTUT FARMACEUTYCZNY
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
tel.: (0-22) 456-38-00
tel.: (0-22) 456-38-80
fax: (022) 456-38-38
e-mail:
szelej@pol.pl
strona internetowa:
www.ifarm.waw.pl

STOWARZYSZENIE PRZEDSTAWICIELI FIRM FARMACEUTYCZNYCH W POLSCE
ul. Kubickiego 7 m 7
02-954 Warszawa
tel.: (0-22) 642-58-70
tel.: (0-22) 642-58-62
fax: (022) 651-71-99
e-mail:
spff@polbox.pl
strona internetowa:
www.spff.pl

GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY
ul. Długa 38/40
00-238 Warszawa
tel.: (0-22) 635-45-81
fax: (022) 635-61-94
e-mail:
inspektorat@gis.gov.pl
strona internetowa:
www.gis.gov.pl

PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY W WARSZAWIE
ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa
tel.: (0-22) 542-14-00
fax: (0-22) 849-74-84
e-mail:
webedit@pzh.gov.pl
strona internetowa:
www.pzh.gov.pl

INSTYTUT ŻYWNOŚCI i ŻYWIENIA
ul. Powsińska 61/63
02-903 Warszawa
tel.: (0-22) 550-97-71
fax: (0-22) 842-37-42
strona internetowa:
www.izz.waw.pl

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa
tel.: (0-22) 851-43-69
tel.: (0-22) 851-44-96
fax: (0-22) 841-06-52
e-mail:
sekretariat@il.waw.pl
strona internetowa:
www.il.waw.pl

CENTRUM MONITOROWANIA JAKOŚCI W OCHRONIE ZDROWIA
ul. Syrkomli 10
30-102 Kraków
tel.: (0-12) 427 81 70
tel/fax: (0-12) 423-20-88
e-mail:
sekretariat@cmj.org.pl
strona internetowa:
www.cmj.org.pl

CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA
Al. Jerozolimskie 155
00-326 Warszawa
tel.: (0-22) 597-09-27
fax: (0-22) 597-09-37
e-mail:
biuro@csioz.gov.pl
strona internetowa:
www.csioz.gov.pl

BIURO PRAW PACJENTA
ul. Długa 38/40
00-238 Warszawa
tel./faks: (0-22) 635-75-78
e-mail:
sekreteriat@bpp.waw.pl
strona internetowa:
www.bpp.waw.pl